TRI CONTINENT DEGREE

Frequently Asked Questions

Q: หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรปริญญาจากสหรัฐอเมริกาจริงหรือไม่?

A: จริง มหาวิทยาลัย Lamar ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยร่วมของเรานั้นเป็นมหาวิทยาลัยที่ถูกต้องตามกฎหมายของมลรัฐ Texas มหาวิทยาลัย Lamar นั้นก่อตั้งในปี 1923 มีนักศึกษากว่า 15,000 คน และตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 270 เอเคอร์

Q: ทำไมหลักสูตรปริญญาจากอเมริกานี้ถึงมีราคาไม่แพง?

A: เป็นไปตามข้อตกลงของสถาบันทั้งสองแห่ง โดยนักศึกษาจะเรียน 90 หน่วยกิต ในรายวิชาของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และอีก 30 หน่วยกิต ในรายวิชาของมหาวิทยาลัย Lamar รายวิชาของทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามนั้นมีราคาไม่แพง จึงทำให้ค่าเล่าเรียนของหลักสูตรลดลงตามไปด้วย

Q: หลักสูตรนี้เรียนแบบออนไลน์หรือไม่?

A: ไม่ใช่ นี่เป็นหลักสูตรที่ต้องเรียนในชั้นเรียน เป็นหลักสูตรภาคปกติ

Q: เราจะได้ปริญญา 2 ใบ ภายใน 4 ปี ได้อย่างไร?

A: มหาวิทยาลัย Lamar และ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามได้ทำข้อตกลงกันในการร่วมมือกันจัดหลักสูตร รายวิชาทั้งหมดจึงใช้ร่วมกันได้ และเมื่อสำเร็จการศึกษา นักศึกษาจะได้รับปริญญาบัตรจากทั้งสองสถาบัน

Q: นักศึกษาต้องมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีมาก ก่อนสมัครเรียนใช่หรือไม่?

A: ไม่จำเป็น นักศึกษาที่สนใจสามารถเริ่มเรียนด้วยทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้ รายวิชาในปีแรกนั้นเป็นวิชาของทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริมนักศึกษาให้ใช้และฝึกภาษาอังกฤษทุกวันในชั้นเรียน และเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาคุ้นเคยกับระบบการเรียนแบบตะวันตกอีกด้วย

Q: นักศึกษาต้องสอบ TOEFL หรือ IELTS ก่อนสมัครเรียนหรือไม่?

A: ไม่จำเป็น นักศึกษาสามารถเข้าเรียนได้ โดยการทำข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเป็นผู้จัดทำ

Q:เมื่อเรียนไปสักพัก นักศึกษาจำเป็นต้องไปสอบ TOEFL หรือ IELTS หรือไม่ ?

A: จริงๆ แล้ว ใช่ แต่นักศึกษามีเวลา 2 ปี ในการเตรียมตัว (สอบเมื่อจบปี 2) ซึ่งเราหวังว่าการฝึกฝนและพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาในชั้นเรียนต่างๆ นั้นจะเพียงพอให้นักศึกษาสามารถสอบผ่านได้โดยไม่มีปัญหา

Q: จะเกิดอะไรขึ้น หากผลคะแนน TOEFL หรือ IELTS ของนักศึกษาไม่ถึงเกณฑ์ตามที่กำหนด นักศึกษาสามารถเรียนต่อได้หรือไม่ ?

A: หากมีเหตุใด ที่ทำให้นักศึกษาไม่สามารถเรียนต่อในระบบ 2 ปริญญาได้ (เช่นคะแนนของนักศึกษาไม่ถึงเกณฑ์) นักศึกษายังคงสามารถเรียนให้จบได้ในแผนของทางวิทยาลัยสยาม โดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าในระบบ 2 ปริญญา

Q: นักศึกษาต้องเดินทางไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาหรือไม่?

A: ไม่จำเป็น นักศึกษาสามารถเรียนเพื่อได้ปริญญาจากทั้งสองสถาบันได้ “ในประเทศไทย” โดยไม่ต้องเดินทางไปสหรัฐอเมริกา อนึ่ง หากนักศึกษามีความประสงค์อยากไปเรียนบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัย Lamar ในรัฐ Texas นักศึกษาก็สามารถทำได้เช่นกัน

Q: เทคโนโลยีสยามอยู่ที่ไหน

A: สถาบันตั้งอยู่ที่ เลขที่ 46 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ซอย 10 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600Q: เดินทางไปได้อย่างไรQ: ภาคการศึกษาเปิดเมื่อไหร่?

A: เราเปิดเรียน ภาคเรียนแรก เริ่มกลางเดือนสิงหาคม ถึงกลางเดือนธันวาคม และภาคเรียนที่สอง เริ่มมกราคมถึงต้นเดือนพฤษภาคม เปิดเรียนวันอังคารถึงศุกร์ 8.30 น.- 16.30 น.

Q: แต่ละเทอมต้องเรียนกี่วิชา?

A: 1 วิชา มีประมาณ 3 หน่วยกิต ใน 1เทอมนักศึกษาจะเรียนประมาณ 15-18 หน่วยกิต คือประมาณ 5-6 วิชา

Q: เครื่องแต่งกายเป็นอย่างไร?

A: นักศึกษาชาย เสื้อเชิ้ตขาว เนคไทวิทยาลัย กางเกงดำ รองเท้าหุ้มส้น หรือแต่งกายแบบสุภาพ ไม่ใส่กางเกงขาสั้น เสื้อยืด รองเท้าแตะ หรือยีนส์ขาด นักศึกษาหญิง เสื้อขาว กระโปรงดำ ตามแบบชุดนึกศึกษา หรือแต่งกายสุภาพ ไม่ใส่กางเกงขาสั้น เสื้อยืด เสื้อแขนกุด ไม่ใส่รองเท้าแตะ

Q: การเรียนการสอนเป็นอย่างไรในชั้นเรียน?

A: ในปีแรก รายวิชาต่างๆ จะเป็นการเตรียมให้นักศึกษาคุ้นเคยกับระบบการเรียนแบบตะวันตก โดยเรียนกับอาจารย์ชาวต่างชาติ เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมกับรายวิชาจากมหาวิทยาลัยลามาร์ในปีที่ 2 เทอม 2

Q: Where can I find accommodations?

A: Siam Technology College can provide self-sustaining, private apartments near the campus for around $200 (6,000 baht) per month. STC can also provide full board (meals) on campus as well.