ค่าเล่าเรียนโดยประมาณ หลักสูตร

Tri Continent Degree Program

Tri Continent Degree Program
ค่าเล่าเรียน + ค่าที่พักใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าดำเนินการ ค่าเทอม เทคโนสยาม ค่าเทอม Lamar NVQ ค่าหนังสือและอุปกรณ์ ค่าที่พักและใช้จ่าย
ปี 1 เทอม 1 $500.00 $1,478.87 $75.00 $957.75 $3,011.62
ปี 1 เทอม 2 $1,478.87 $1,240.00 $75.00 $957.75 $3,751.62
ปี 2 เทอม 1 $140.85 $1,350.00 $75.00 $957.75 $2,523.59
ปี 2 เทอม 2 $1,478.87 $1,240.00 $75.00 $957.75 $3,751.62
ปี 3 เทอม 1 $140.85 $887.32 $1,350.00 $75.00 $957.75 $3,410.92
ปี 3 เทอม 2 $1,478.87 $75.00 $957.75 $2,511.62
ปี 4 เทอม 1 $140.85 $887.32 $1,350.00 $1,240.00 $75.00 $957.75 $4,650.92
ปี 4 เทอม 2 $295.77 $2,700.00 $75.00 $957.75 $4,028.52
$922.54 $7,985.92 $6,750.00 $3,720.00 $600.00 $7,661.97
$19,978.45 รวม $27,640.42

- ค่าเล่าเรียนและธรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี