หลักสูตร 3 คุณวุฒิ แห่งแรกของโลก

หลักสูตรบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

หลักสูตรที่รวมประวัติศาสตร์และขนบธรรมอันยาวนานของสหราชอาณาจักร ผนวกกับความแข็งแกร่งของสหรัฐอเมริกา และอนาคตในภูมิภาคเอเชีย

Study all four years in Thailand at Siam Technology College and get all three qualifications!

คุณวุฒิจากสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และประเทศไทย

สหราชอาณาจักรมีประวัติศาสตร์ยาวนานในฐานะที่เป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเป็นประเทศอันดับต้นๆ ของโลกที่มีชื่อเสียงโด่งดังทางด้านอุดมศึกษา

สหรัฐอเมริกานั้นได้ชื่อว่าเป็นมหาอำนาจของโลกตั้งแต่ 100 ปีที่ผ่านมา และมีสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับโลกมากมาย

ส่วนภูมิภาคเอเชียนั้นเป็นภูมิภาคแห่งอนาคต มีเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว และมีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของโลก เราจึงได้รวมจุดแข็งด้านการศึกษาของทั้ง 3 ทวีป เพื่อจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่เสริมศักยภาพของนักศึกษาให้พร้อมเพื่อต้อนรับการเติบโตของภูมิภาค

นักศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษา จะได้รับ:

• ปริญญาตรี B.GS (Bachelor of General Study) ในสาขา ความเป็นผู้นำระหว่างวัฒนธรรม (Intercultural Leadership) จากมหาวิทยาลัย Lamar
• ปริญญาตรี B.BA (Bachelor of Business Administration) ในสาขาวิชาการ บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business) จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
• วุฒิบัตรระดับ 5 (เทียบเท่า ปวส.) สาขาการจัดการธุรกิจ จากสถาบัน NVQ สหราชอาณาจักร

ค่าเล่าเรียนตลอด 4 ปี

• 19,978.45 ดอลล่าส์สหรัฐ

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับค่าเล่าเรียน คลิ๊กที่ : http://affordabledegreeoverseas.com/fees.html

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถาบัน:
มหาวิทยาลัย Lamar ก่อตั้งขึ้นในปี 1923 มีพื้นที่ 292 เอเคอร์ ในวิทยาเขต ณ เมือง Beaumont ห่างจากเมือง Houston ประมาณ 90 ไมล์ และห่างจาก West Louisiana ประมาณ 25 ไมล์ โดยมีนักศึกษาในสถาบันกว่า 15,000 คน มหาวิทยาลัย Lamar เป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาที่เติบโตอย่างรวดเร็วที่สุดในมลรัฐ Texas สหรัฐอเมริกา และยังเป็นสมาชิกของ Texas State University System อีกด้วย ที่มหาวิทยาลัย Lamar มีหลักสูตรปริญญาตรี โท และเอก มากกว่า 100 หลักสูตรในหลากหลายสาขาวิชาที่เปี่ยมไปด้วยพลังและแรงขับเคลื่อนให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานอย่างมากมาย

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามก่อตั้งเมื่อปี 1965 ในฐานะที่เป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งแรกของประเทศไทย วิทยาลัยสยามเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่สถาบันแห่งนี้ มีนักศึกษากว่า 10,000 คน และได้ชื่อว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เติบโตอย่างรวดเร็วอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทย
NVQ เป็นสถาบันที่ได้รับรางวัลจากอังกฤษ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ โดดเด่นในเรื่องการวัดผลสายอาชีพ NVQ จะวัดผลการศึกษาจากรายวิชาที่เกี่ยวกับการทำงาน และสายอาชีพเป็นหลัก นักศึกษาจะได้รับผลการทดสอบจาก NVQ เมื่อยื่นคะแนนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับสายอาชีพที่เลือกเรียน เพื่อพิสูจน์ว่าเรามีความรู้และทักษะในด้านนั้นๆ ตามจริง ในระบบของ NVQ จะแบ่งระดับเป็น 5 ระดับ ซึ่งคุณวุฒิที่นักศึกษาจะได้รับจาก NVQ เมื่อเรียนในหลักสูตรนี้ คือทักษะระดับ 5 ซึ่งเป็นขั้นสูงสุด และเทียบเท่ากับ ปวส. ของไทยอาจารย์ในหลักสูตร Tri Continent Degree

Jeffrey Rock เจฟฟรี่ ร๊อค

อดีตนักการทูตจากสหรัฐอเมริกา ผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจในระดับระหว่างประเทศ

ประวัติการศึกษา

1981 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

Brigham Young University รัฐยูทาห์ อเมริกา
สาขาการตลาดและพฤติกรรมองค์กร

1978 ปริญญาตรี ศิลปะศาสตร์บัณฑิต

Brigham Young University
รัฐยูทาห์ สาขา เศรษฐกิจและอาเซียนศึกษา

ภาษา:

ไทย (พูด ฟัง อ่าน และเขียนได้) จีนกลาง (ฟัง-พูด) และอินโดนีเซียน (สื่อสารเบื้องต้น)

Bruce A. Veldhuisen บรูซ เวลดูเซ่น

ผู้ประกอบการและเจ้าของกิจการทางการศึกษาหลายแห่งในภูมิภาคเอเชีย

ประวัติการศึกษา
- 1991 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

- Portland State University รัฐพอร์ทแลนด์ อเมริกา
สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ

- 1988 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต
- Bringham Young University รัฐยูทาห์ อเมริกา
สาขาเศรษศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ภาษา:
ไทย (เบื้องต้น) จีนกลาง (สนทนา) จีนกวางตุ้ง (สนทนา)

เลือกโปรแกรมที่ใช่

สมัครตอนนี้!

Lamar Press Release


ติดต่อ